top of page

Panther, Bacon ห้อง Exclusive Suite with Garden view

ความพิเศษของโรงแรมแมวของเราก็คือ เรามีห้อง Garden view ที่สามารถให้เหล่าแมวสุดที่รักส่องนก ส่องกระรอกได้ทั้งวัน ทำให้ไม่เครียดเมื่อต้องเปลี่ยนที่อยู่หรือต้องอยู่ห่างจากเจ้าของนานๆ

และถึงแม้จะไม่ใช่ห้อง Garden view ห้องอื่นๆก็สามารถเห็นวิวสวนด้านนอกได้ทั้งหมด อาจจะมากน้อยแตกต่างกันไป

นอกจากนั้นเรายังปล่อยให้ออกมาวิ่งเล่นถึงวันละ 2 รอบ ให้ออกมานั่งมองใบไม้ มองธรรมชาติกันให้เต็มอิ่มไปเลย

Commentaires


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Instagram Social Icon
bottom of page